Home

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van het MEK

Profiel van de Stichting

Uit waardering voor het vele goede werk dat de Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij (MEK) voor de Oosterhoutse gemeenschap betekent, maar ook uit zorg voor de continuïteit van de voorzieningen van het MEK, hebben een aantal Oosterhouters op verzoek van voorzitter Connie Raaijmakers in 2011 een plan uitgewerkt om het MEK in de toekomst te ondersteunen en het belang van het MEK in Oosterhout bij iedereen onder de aandacht te brengen. Dat willen zij doen door financiële ruimte te creëren voor een aantal zaken die met het huidige krappe budget noodgedwongen blijven liggen.

Het MEK heeft aan de Veerseweg een prachtige locatie met veel dieren en een mooie tuin waar jong en oud veel plezier beleven. Daarnaast is er een milieu educatief centrum waar scholen en tal van organisaties binnen Oosterhout gebruik van kunnen maken.

Leerlingen van de meeste Oosterhoutse scholen beleven niet alleen een leuke dag op de Kinderboerderij, maar er is ook een uitgebreid aanbod van lesmateriaal beschikbaar.

Er worden elk jaar tal van evenementen georganiseerd, waaronder het Paasfeest, viering van Dierendag, een levende Kerststal en vele tentoonstellingen over natuur en milieu.

Dit alles wordt in stand gehouden door een actief bestuur, twee professionele dierverzorgers en ruim 50 enthousiaste vrijwilligers.

De Gemeente Oosterhout waardeert deze activiteiten met een jaarlijkse subsidie, maar voor het overige is het MEK afhankelijk van sponsoring en schenkingen van particulieren en het bedrijfsleven.
Maar ná 20 jaar zijn veel zaken aan vervanging en modernisering toe. Dit is noodzakelijk om er voor te zorgen dat het MEK zijn toegevoegde waarde in de Oosterhoutse gemeenschap kan behouden. 
De Vrienden van het MEK willen zoveel mogelijk Oosterhouters bij het MEK betrekken en een bezoek aan het MEK stimuleren. Het bestuur van de Vrienden van het MEK wordt gevormd door Jan van Gool, John Kassels en Frans Robbe. Zij zullen de komende tijd nog veel van zich laten horen. Wilt u nu reeds meer weten, kijk dan ook even verder op deze website

**